A A A

Rok 2009 rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej

8 października 2008 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wydał Uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2009 Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej.
Propagowanie i rozwijanie rodzinnej opieki zastępczej ma głębokie uzasadnienie społeczne i ekonomiczne. Jest to jeden z najbardziej efektywnych i pożądanych sposobów ochrony i pomocy dzieciom nieposiadającym naturalnej i prawidłowo funkcjonującej rodziny.
Uznając potrzebę poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych oraz działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego w Polsce ogłoszono rok 2009 Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej.