A A A

Rok 2009 Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej

Rok 2009 został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem Rodzicielstwa Zastępczego. Rodzina zastępcza dla dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych jest jedyną szansą zapewnienia im nie tylko symbolicznego dachu nad głową, lecz także zapewnia dziecku odpowiednich warunków do jego prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i emocjonalnego.
Na terenie powiatu inowrocławskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych przebywa około 150 dzieci. Mając na uwadze ich dobro oraz fakt, iż w roku 2009 roku promuje się rodzicielstwo zastępcze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu oraz Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Jaksicach przy aktywnej współpracy Gazety Pomorskiej rozpoczął rozpowszechnianie idei rodzicielstwa zastępczego.
W maju br. odbył się festyn rodzinny „Bądźmy razem”, gdzie oprócz atrakcji dla dzieci i dorosłych można było uzyskać informacje na temat adopcji oraz funkcjonowania rodzin zastępczych. Ponadto w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny oraz Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym prowadzone są szkolenie dla rodzin adopcyjnych i zastępczych.