A A A

Spotkanie grupy wsparcia dla młodzieży

W dniu 10.03.2016 r. w tutejszym Centrum odbyło się spotkanie z młodzieżą przebywającą w rodzinach zastępczych. Był to warsztat poświęcony komunikacji interpersonalnej. Zajęcia te zapoczątkowały blok spotkań z serii podnoszących nasze kompetencje społeczne poprzez dobrą komunikację, rozpoznawanie uczuć swoich i osób nas otaczających. Koordynatorzy Norbert Książek, Emilia Głuchowska-Gąsiorowska oraz Anita Gedowska zapraszają na następne spotkanie w mc. maju.