A A A

Spotkanie Starostów i kierowników pcpr-ów

18 października 2011 r. w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Starostów i kierowników pcpr-ów województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie rozpoczęła Starosta Świecki witając zaproszonych gości oraz wskazując jako temat spotkania założenia do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kontekście budżetu na 2012 r. Kierownicy poszczególnych pcpr-ów scharakteryzowali potrzeby poszczególnych powiatów wynikające ze zmiany wysokości świadczeń jak i nowych zadań w zakresie pieczy zastępczej. Starosta Toruński zaproponował, aby w związku ze znacznymi nakładami finansowymi, które niesie nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wspólnie rozważyć ograniczenie do niezbędnych potrzeb świadczeń fakultatywnych. Pozostali Starostowie poparli ten wniosek.