A A A

Spotkanie z Adamem Wajrakiem

19 maja 2016 roku w młodzież z rodzin zastępczych pod opieką koordynatorów z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uczestniczyła w wieczorze autorskim z popularnym dziennikarzem i podróżnikiem Adamem Wajrakiem, który odbył się Saloniku Literacko-Artystycznym w Inowrocławiu. Polski działacz na rzecz ochrony przyrody, autor artykułów i książek o tematyce przyrodniczej opowiadał między innymi o swoich spotkaniach z dzikim zwierzem w puszczy. Adam Wajrak jest mieszkańcem Puszczy Białowieskiej, otwarty na ludzi, w prosty sposób opowiadał w świecie przyrody zachęcając wszystkich do głębszego go poznawania. Promując swój najnowszy fotoreportaż pt. „Wilki”, opowiadał o swoich codziennych poczynaniach między drzewostanem a zwierzętami.
Dziennikarz z pasją odkrywał przed słuchaczami tajemnice światów fauny i flory wzbudzając zainteresowanie tematyką przyrodniczą. Szczególnym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyły się anegdoty mówiące o bliskich spotkaniach z wilkami. Zamiłowanie Adama Wajraka do klimatów puszczańskich i środowiska leśnego udzieliło się wszystkim zebranym. Spotkanie było również okazją do uświadomienia sobie przez młodzież jak ważną role w życiu człowieka odgrywa otaczający go świat oraz pasje, które można dzielić z innymi.

Adam Wajrak podczas spotkania

Książki autorstwa Adama Wajraka

Książki autorstwa Adama Wajraka