A A A

Spotkanie z Panią Gierej

6 czerwca 2012 r. w Inowrocławiu odbyło się spotkanie z Panią Gierej dyrektor oddziału kujawsko-pomorskiego PFRON. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 15 pcpr-ów. Zapoznaliśmy się z programem „Aktywny samorząd”. Z informacji uzyskanych wynika, że w naszym województwie chęć przystąpienia do programu wyraziły wszystkie powiaty. Nie jest tak we wszystkich województwach. Otrzymaliśmy wzór wniosku, który będzie obowiązywał na wszystkie programy. Jeśli chodzi o umowy pomiędzy powiatem, a beneficjentem to mamy opracować je sami wzorując się na umowach, które miał do tej pory PFRON. Umowy na realizację programu mają być podpisywane w połowie lipca. Nie widomo jeszcze jakie środki finansowe dostaniemy. Propozycją godną uwagi jest to abyśmy w całym województwie umowy z beneficjentami podpisywali dopiero po 30 września. Niepokojące informacje, które uzyskaliśmy wiążą się z dużym lobby producentów i sprzedających, którzy sami wyszukują osoby niepełnosprawne i często wykorzystują ich niewiedzę i naiwność do uzyskania profitów z dofinansowania. Nasze duże obawy budzi fakt, iż na obsługę są przeznaczone tylko środki w wysokości 3%, co raczej nie pozwoli na zatrudnienie kolejnej osoby do realizacji programu. Zgodnie z wytycznym program musiałyby realizować przynajmniej dwie osoby. Jedna przyjmowałaby wnioski i oceniała je merytorycznie, a kolejna osoba przygotowywałaby umowy. Pozostaje jeszcze kwestia ewaluacji i kontroli, którą w tym roku musielibyśmy objąć 10% osób, które skorzystały z programu. Wydaje się, że powiaty dostają kolejne zadania, jednak na ich obsługę muszą znaleźć własne środki lub dociążyć pracowników już zatrudnionych i realizujących inne zadania.