A A A

Spotkanie z przedstawicielami placówek medycznych

W piątek 31 października 2008r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami placówek medycznych zorganizowane przez PCPR w Inowrocławiu ul. Mątewska 17.
Podczas spotkania zapoznano uczestników z zadaniami, które realizuje PCPR w zakresie rehabilitacji społecznej. Zaproponowano podjęcie wspólnych działań, w zakresie poszerzenia wiedzy osób niepełnosprawnych na temat:
-możliwości skorzystania ze środków PFRON,
-ulg i uprawnień z jakich mogą skorzystać osoby niepełnosprawne,
-instytucji, do których mogą zgłosić się osoby niepełnosprawne,
-sposób załatwianie spraw związanych z pozyskaniem środków z PFRON.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, przedstawiciele placówek medycznych wyrazili chęci do współpracy i wspólnego podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych z PCPR.