A A A

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego - konferencja w Parchaniu

Dnia 7 października w naszym domu odbyła się coroczna konferencja z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Tym razem spotkanie odbywało się pod hasłem "Zdrowie psychiczne w zawodach pomocowych". Tematyka poruszanych w tym roku zagadnień dotyczyła motywacji do niesienia pomocy innym, znaczenia autotelicznej motywacji w pracy o charakterze pomocowym. Poruszane zagadnienia dotyczyły także życia zawodowego w odniesieniu do życia osobistego; ustalenie zdrowych granic oraz budowanie sieci wsparcia dla profesjonalnie pomagających. W konferencji uczestniczył Starosta Powiatu Inowrocławskiego Pan Tadeusz Maciejewski, który objął wydarzenie honorowym patronatem. W spotkaniu konferencyjnym ponadto uczestniczyli:
- vice Starosta Inowrocławski - Pan Włodzimierz Figas;
- vice Starosta Inowrocławski - Pani Mirosława Kucol;
- dyrektor PCPR w Inowrocławiu - Pan Rafał Walter;
- dyrektorzy i kierownicy MOPS; GOPS
- dyrektorzy DPS wraz z współpracownikami,
- przedstawiciele społeczności Szkoły Podstawowej w Parchaniu,

Konferencja w Parchaniu realizowana była w ramach projektu "KTO TY JESTEŚ", współfinansowanego ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" edycja 2016, realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Warzynek" w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej w Warzynie i Domem Pomocy Społecznej w Parchaniu. Ponadto od kilku lat organizowanie konferencji wspierane jest przez TZMO. W ramach tego projektu zrealizowano wiele ciekawych wydarzeń dla mieszkańców DPS w Parchaniu oraz DPS Warzyn jak wycieczki, pikniki, spotkania z rodzinami. W toku prób jest również przygotowanie przedstawienia z profesjonalnym reżyserem, które zostanie zaprezentowane na powiatowym przeglądzie twórczości osób niepełnosprawnych w dniu 20 października.

Zapraszamy do galerii