A A A

Szkolenia w marcu i kwietniu

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych zaprasza na szkolenia z tematyki:
 1. Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w przypadku dzieci z problemami w komunikacji werbalnej
  • 22.03.2021 r. godz. rozpoczęcia 13.00
  • Koszt 120 zł brutto/osobę
  • szkolenie w formie interaktywnej online w zakresie czasowym 3 x 45 min
  • osoba prowadząca – Małgorzata Klamra
 2. Zaburzenia lękowe u osób dorosłych
  • 29.03.2021 r. godz. rozpoczęcia 12.30
  • Koszt 120 zł brutto/osobę
  • szkolenie w formie interaktywnej online w zakresie czasowym 4 x 45 min
  • osoba prowadząca – Małgorzata Klamra
 3. Substancje psychoaktywne a przemoc
  • 30.03.2021 r. godz. rozpoczęcia 12.30
  • Koszt 150 zł brutto/osobę
  • szkolenie w formie interaktywnej online w zakresie czasowym 4 x 45 min
  • osoba prowadząca – Katarzyna Delicka
 4. Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci
  • 31.03.2021 r. godz. rozpoczęcia 9.00
  • Koszt 100 zł brutto/osobę
  • szkolenie w formie interaktywnej online w zakresie czasowym 3 x 45 min
  • osoba prowadząca – Michał Maciejak
 5. Przemoc i agresja słowna wśród dzieci/młodzieży – jak reagować?
  • 31.03.2021 r. godz. rozpoczęcia 13.00
  • Koszt promocyjny przy zgłoszeniu do 22.03. wynosi 130 zł brutto/osobę
  • Cena standardowa wynosi 150 zł brutto/osobę
  • szkolenie w formie interaktywnej online w zakresie czasowym 4 x 45 min
  • osoba prowadząca – Michał Maciejak
 6. FAS/FASD – PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY
  • 1.04.2021 r. godz. rozpoczęcia 9.00
  • Koszt 100 zł brutto/osobę
  • szkolenie w formie interaktywnej online w zakresie czasowym 3 x 45 min
  • osoba prowadząca – Michał Maciejak

Karta zgłoszeniowa
Aby wziąć udział w wybranym szkoleniu należy uzupełnić kartę zgłoszeniową, podpisać ją, podbić i przesłać skanem na adres mailowy: a.maciejowska@crps.pl lub poprzez fax. 22*350-79-72