A A A

Szkolenie dla kandydatów na rodziców adopcyjnych

W Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym w Jaksicach u progu 2009 r. zakończyło się szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych.

W większości to rodziny z powiatu inowrocławskiego, które mimo niepewnej sytuacji ekonomicznej naszego kraju gotowe są podjąć trud a zarazem tak zaszczytne wyzwanie.

To nie tylko małżeństwa, które nie mogą mieć dzieci. Wśród nich są też szczęśliwe rodziny z dziećmi, czujące, że chcą dać miłość innym dzieciom - dzieciom porzuconym, pozbawionym miłości i ciepła rodzinnego.

Powołana Komisja Kwalifikacyjna pozytywnie zaopiniowała i zakwalifikowała 5 rodzin. W chwili obecnej dla jednej z tych rodzin prowadzona jest procedura przedadopcyjna a pozostałe rodziny oczekują na przysposobienie dzieci.