A A A

Szkolenie dla spokrewnionych rodzin zastępczych

W dniach 20, 21, 22.09.2016r. odbyło się szkolenie dla spokrewnionych rodzin zastępczych z powiatu inowrocławskiego. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania rodziny zastępczej oraz z treściami ułatwiającymi realizacje zadań związanych z pełnioną funkcją opiekuna zastępczego.
Podjęte zostały między innymi tematy: metod wychowawczych, stosowania nagród i kar, komunikacji, konfliktu pokoleń i zagrożeń z nich wynikających. Uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z problemami indywidualnych przypadków i konkretnymi sposobami na przezwyciężanie trudnych sytuacji. Szkolenie miało charakter wykładowy jak i warsztatowy. Uczestnicy aktywnie brali udział w ćwiczeniach zarówno zespołowych jak i w formie indywidualnej. Zajęcia w ramach szkolenia umożliwiły wzajemną wymianę doświadczeń oraz przedyskutowanie osiągniętych porażek i sukcesów w pełnieniu roli rodzica zastępczego. Szkolenie zostało uwieńczone wręczeniem zaświadczeń o jego ukończeniu.