A A A

Szkolenie na temat przemocy

W dniach 23 – 24 czerwca 2016 r. odbyło się szkolenie dla osób, które w ramach swoich kompetencji są zobowiązane do zajmowania się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych, pedagodzy, psycholodzy, policjanci, kuratorzy, pracownicy socjalni z powiatu inowrocławskiego. W szkoleniu uczestniczyło 60 osób. Celem szkolenia było:
  • zwiększenie kompetencji zawodowych,
  • zwiększenie możliwości współpracy pomiędzy służbami zobowiązanymi do przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • dostarczenie wiedzy prawnej (z naciskiem na prowadzenie postępowań z art.207 kk i środków zapobiegawczych) i praktycznej dotyczącej sytuacji psychologicznej ofiar i sprawców przemocy.
Realizatorami szkolenia byli specjaliści Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Adam Grochoła – prokurator, Anna Wiechcińska – psycholog i Mariusz Moderski – pedagog.

Uczestnicy szkolenia

Uczestnicy szkolenia

Uczestnicy szkolenia