A A A

Taktyki sprawców

  • przemoc werbalna - np. „...jesteś głupia. Masz szczęście, że przynajmniej ja mogę się tobą zaopiekować”.
  • przemoc emocjonalna - ofiara może być zmuszana do upokarzających czynności (czekania w samochodzie na partnera zajętego wizytą u kochanki) lub przymuszania do czynności niezgodnych z jej zasadami religijnymi i moralnymi (kłamstwa lub kradzieży).
  • wykorzystywanie dzieci - groźby lub faktyczne odebranie dzieci, w celu zmuszenia ofiary do podporządkowania się.
  • izolacja - ofiara zostaje odcięta od kontaktów z przyjaciółmi i rodziną. Nie ma możliwości poskarżenia się komukolwiek.
  • korzystanie z męskich przywilejów - np. „ ...jako mężczyzna mam prawo do decydowania jak i gdzie będziemy żyli ”.
  • przemoc ekonomiczna - finanse rodziny pozostają pod całkowitą kontrola osoby używającej przemocy. Ofiara nie ma dostępu do środków pieniężnych.
  • groźby lub faktyczna przemoc fizyczna wobec dzieci lub ulubionych zwierząt domowych lub niszczenie własności materialnej - np. „...jeśli mnie zostawisz, zatłukę dzieciaki ”.
  • przemoc seksualna - do przemocy seksualnej (gwałtu na partnerze) dochodzi w wielu związkach skażonych przemocą.
  • groźby zastosowania przemocy fizycznej - np. „...zabiję cię jeśli ode mnie odejdziesz”.
  • przemoc fizyczna - popychanie, okładanie pięściami, policzkowanie, rzucanie przedmiotami, duszenie, ranienie nożem, strzelanie itp.