A A A

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej

Hotel „Azoty”
ul. Wczasowa 25
76-270 Ustka

Uczestnicy projektu zakończyli udział w warsztatach psychoterapeutycznych z rehabilitacją, w dwutygodniowym turnusie wzięło udział 10 beneficjentów. Przygotowany program pobytu proponował poranne zabieg lecznicze i relaksacyjne, a popołudniowy blok warsztaty psychoterapeutyczne „ABC pomocy psychologicznej w sytuacjach trudnych życia codziennego osoby niepełnosprawnej”. Były to ostatnie zaplanowane w projekcie warsztaty skierowane do uczestników projektu. Opinie wyrażane przez beneficjentów pozwalają stwierdzić, że założenia miękkie projektu zostały osiągnięte. Podczas dwutygodniowego pobytu uczestnicy mieli zapewnionych wiele atrakcji, m.in. zwiedzanie ciuchcia Ustki, wizyta w Muzeum Domu Chleba, rejs statkiem po Bałtyku, wieczorki taneczne, wieczorki z karoke, grillowanie, biesiady żeglarskie przy ognisku z szantami i pieczonymi kiełbaskami.


CZAS TRWANIA TURNUSU:
15.08.2009 r. – 28.08.2009 r.