A A A

Uczniowie Zespołu Szkół Integracyjnych

Z dniem 17 kwietnia 2013 roku grupa 13 uczniów klas III gimnazjum Zespołu Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu rozpoczęła swoją przygodę z projektem „Podróż w usamodzielnienie”. W tym przypadku beneficjentami jest grupa młodzieży posiadającej orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, która od nowego roku szkolnego rozpocznie nowy etap w swojej edukacji. Pierwszą formą wsparcia przygotowaną dla uczniów były zajęcia z doradcą zawodowym. W ciągu 20 godzin grupowych zajęć z doradcą zawodowym – Ewą Ganc-Gobiecką uczestnicy nauczyli się m.in. jak pokonać swoją nieśmiałość, mówić o swoich zaletach i zainteresowaniach, a także poznali szeroki wachlarz zawodów. Zajęcia pomogły uczestnikom w wyborze szkoły oraz zapoznały z możliwością wyboru dalszego zawodu. Oprócz rynku pracy ważnym elementem zajęć okazała się nauka autoprezentacji oraz pisania dokumentów aplikacyjnych. Natomiast na zajęciach indywidualnych już w obecności rodziców dyskutowano o przyszłości uczestników i ich dalszych planach życiowych.