A A A

VII Konwent dyrektorów i kierowników pcpr-ów

14 marca 2014 r. odbył się VII Konwent Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie zorganizowano na terenie powiatu bydgoskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Udział w spotkaniu wzięło 15 przedstawicieli z 19 powiatowych centrów pomocy rodzinie.
Zebranych gości powitał Starosta Bydgoski. Pierwszą część spotkania poprowadziła Pani Dorota Hass, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Omówiła finansowanie zadań realizowanych przez pomoc społeczną oraz zadania Rady Pomocy Społecznej, której jest członkiem. Następnie Pani Beata Sulima, pracownik Wydziału, omówiła programy korekcyjno-edukacyjne realizowane w naszym województwie. Pani Danuta Skierska, pracownik Wydziału, omówiła temat kontroli przeprowadzanych w jednostkach pomocy społecznej.
Dokonany został wybór na kolejny rok Przewodniczącego Konwentu kierowników i dyrektorów pcpr-ów województwa kujawsko-pomorskiego. Przewodniczącym ponownie został Rafał Walter, dyrektor pcpr-u w Inowrocławiu. Zastępcą ponownie została Justyna Przybyłowska, kierownik pcpr-u w Wąbrzeźnie.