A A A

VIII Konwent dyrektorów i kierowników pcpr-ów

15-16 września 2014 r. w Tucholi odbył się VIII Konwent dyrektorów i kierowników Powiatowych Centr Pomocy Rodzinie, w którym wzięło udział 14 przedstawicieli pcpr-ów.
W pierwszym dniu Pani Beata Sulima, wojewódzki koordynator ds. przemocy, omówiła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2014-2020. Następnie Pan Michał Neumann, zastępca dyrektora ROPS w Toruniu, omówił perspektywę polityki społecznej w RPO w 2014-2020. Kolejnym zagadnieniem była procedura przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie prowadząca Pani Beata Sulima.
W drugim dniu dobre praktyki w Powiecie Tucholskim omówiła Pani Anna Toby, kierownik PCPR-u w Tucholi. Następnie dyskutowano o zmianach do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej prowadzący Pan Rafał Walter, dyrektor PCPR-u w Inowrocławiu.