A A A

Wielkanocna Grupa Wsparcia

Wielkanoc jest symbolicznym świętem zwycięstwa życia nad śmiercią i nieprzypadkowo obchodzimy je właśnie w okresie, gdy cała przyroda odradza się po zimowym śnie. Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w ramach Grupy Wsparcia, podtrzymując piękną wielkanocną tradycję spotkaliśmy się z dziećmi i ich opiekunami, by zdobić jaja i przygotować pisanki na stół i do koszyczka. Dzieci przy aktywnej pomocy opiekunów i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wykonały piękne palmy wielkanocne, pisanki i kraszanki oraz stroiki wielkanocne. W ten sposób już od najmłodszych lat zachęcamy dzieci do aktywnego kultywowania kujawskich tradycji.

Zapraszamy do galerii