A A A

Zajęcia Klubowe w WTZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu informuje o możliwości złożenia następnego wniosku o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Wniosek na realizację zadania należy złożyć w PCPR do dnia 8 listopada 2019 r., na zajęcia, które mają zostać uruchomione i prowadzone w roku 2020 (tj. od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.). Wniosek należy wraz z załącznikami złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, pok.15.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie PFRON