A A A

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, który realizowany jest przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka, Grupę Olsztyńską Szkołę Biznesu oraz Towarzystwo Nasz Dom.
Szkolenia skierowane są do asystentów rodziny, pracowników placówek wsparcia dziennego, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników powiatowego centrum pomocy rodzinie, pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym również placówek typu rodzinnego, pedagogów, psychologów, osób prowadzących terapię, opiekunów dziecięcych, pracowników socjalnych w placówce, rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka i służb współpracujących – policji, kuratorów.
Uczestnikom szkoleń zostanie zapewnione dodatkowe wsparcie: materiały dydaktyczne i wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu, a w uzasadnionych przypadkach zakwaterowanie. Dla uczestników projektu zostały przewidziane także konsultacje z ekspertami, których celem jest zapewnienie opieki merytorycznej uczestnikom po zakończeniu konkretnych modułów szkoleniowych.
Każda osoba która deklaruje chęć udziału w szkoleniu może zapisać się tylko na jedno szkolenie.

Informacje o szkoleniach

Zapisy na szkolenia