A A A

Zapytanie dot. organizacji spotkań edukacyjnych

Informujemy, że na naszej stronie BIP zostało opublikowane zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania 4 spotkań edukacyjnych na temat rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci. Więcej informacji można uzyskać tutaj.