A A A

Zespół projektowy

Dyrektor:
Rafał Walter
tel   052 35 92 254
Koordynator:
Mariusz Kłos
tel   052 35 92 263
Asystent koordynatora:
Hanna Lewandowska
tel   052 35 92 263
Księgowa:
Danuta Juszczyk-Siudzińska
tel   052 35 92 261
Doradca ds. osób niepełnosprawnych:
Małgorzata Łaniecka
tel   052 35 92 228
Pracownik socjalny:
Grażyna Kolczyńska
tel   052 35 92 258