Dnia 06.10.2021 r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu „Aktywność-Integracja” realizowanego przez Fundację Pro-Europa z Torunia w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu. Uczestnicy rozpoczęli swoją przygodę
z projektem „Treningiem motywacji i kompetencji”, który ma stymulować do podejmowania działań oraz interakcji społecznych, ale jest także doskonałą okazją do poznawania siebie nawzajem i zawarcia nowych znajomości.
Niespełna dwa tygodnie później uczestnicy rozpoczęli kolejne zajęcia z zakresu aktywizacji społecznej – tym razem są to „Warsztaty planowania i gospodarowania budżetem domowym”, które przebiegają w równie miłej i przyjaznej atmosferze.
Ponadto Beneficjenci projektu będą mogli skorzystać z warsztatów efektywnej komunikacji, warsztatów terapeutycznych kształtujących umiejętności osobiste, warsztatów wizażu i autoprezentacji, a także ABC zdrowego żywienia.
Po ukończeniu zajęć z aktywizacji społecznej uczestnicy przejdą na ścieżkę aktywizacji zawodowej, która przewiduje m.in. doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe oraz staże. Projekt przewiduje także działania o charakterze integracyjnym dla osób biorących udział w projekcie oraz ich rodzin i najbliższego otoczenia.
Wszystkie zajęcia są nieodpłatne, podczas zajęć uczestnicy mają zapewnione napoje oraz posiłki.

Ekran z tytułem projektu
Zajęcia
Zajęcia
Zajęcia
Zajęcia