A A A

2 i 6 kwietnia 2021 r. PCPR zamknięte

Informujemy, że w piątek 2 kwietnia i wtorek 6 kwietnia 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu będzie zamknięte w celu przeprowadzenia dezynfekcji w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19. W tych dniach możliwy będzie mailowy kontakt z pracownikami:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - biuro@pcpr-ino.pl
Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - rehabilitacja@pcpr-ino.pl
Dział Pomocy Instytucjonalnej - pomocdpi@pcpr-ino.pl
Zespól koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - piecza@pcpr-ino.pl
Dział Administracyjno-Organizacyjny - sekretariat@pcpr-ino.pl
Dział Budżetowo-Finansowy - ksiegowosc@pcpr-ino.pl
Ośrodek Interwencji Kryzysowej - oik@pcpr-ino.pl
Ponadto klienci Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą kontaktować sie telefonicznie pod numerem 602 246 890.