A A A

Ankieta dla rodziców zastępczych

W ramach realizacji projektu „Zrozumieć dziecko w rodzinie zastępczej i adopcyjnej” finansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń, Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży w Toruniu zajmuje się przygotowaniem poradnika skierowanego do placówek edukacyjnych, który ma przedstawić funkcjonowanie dzieci wychowywanych w rodzinnej pieczy zastępczej i w rodzinach adopcyjnych na różnych etapach edukacyjnych oraz na różnych etapach rozwoju dziecka. W celu realizacji tego projektu, został utworzony kwestionariusz internetowy, który powinien zostać wypełniony przez rodziców adopcyjnych i zastępczych. Uzbierane odpowiedzi zostaną wykorzystane do opracowania poradnika, który posłuży do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie funkcjonowania psychicznego dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach zastępczych i adopcyjnych. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie kwestionariusza internetowego, za pomocą którego zostaną uzbierane potrzebne informacje. Są tam zadawane pytania dotyczące współpracy szkoły z rodzicami adopcyjnymi/zastępczymi. Ankieta