A A A

Dofinansowania w roku 2021 dla osób z niepełnosprawnościami

Zapraszamy osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności do składania wniosków w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
O dofinansowanie ze środków PFRON można ubiegać się w ramach następujących zadań:
  • przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (kontakt tel.: 52 359 22 56)
  • sprzęt rehabilitacyjny (kontakt tel.: 52 359 22 56)
  • turnusy rehabilitacyjne(kontakt tel.: 52 359 22 56)
  • likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się (kontakt tel.: 52 359 22 28)
Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze za pomocą systemu SOW.
Dostęp do systemu jest nieodpłatny.
Podstawowym wymaganiem w celu skorzystania z systemu SOW jest dostęp do sieci internetowej oraz posiadanie podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego.