A A A

Dzień Pracownika Socjalnego

Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska spotkała się z przedstawicielami służb społecznych w powiecie inowrocławskim, którym złożyła serdeczne podziękowania za codzienną, wymagającą ogromnego zaangażowania i wielkiej wytrwałości pracę na rzecz wszystkich potrzebujących. Okazją był obchodzony 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego, który na trwałe wpisał się w kalendarz ważnych wydarzeń. Jest on świętem wszystkich pracowników służb społecznych. Jest także formą wyróżnienia oraz sposobem promowania zawodu pracownika socjalnego. Pracownik socjalny jest osobą, która daje wsparcie, gdy wszystko inne zawodzi, jest na pierwszej linii, pomaga w rozwiązywaniu problemów osób i rodzin, co jednocześnie wpływa na ograniczenie problemów społeczności lokalnych. Rafał Walter, dyrektor PCPR-u, podziękował wszystkim zaproszonym za bardzo dobre współdziałanie przy realizacji zadań, za otwartość, życzliwość i wrażliwość na problemy potrzebujących pomocy. W tym roku 14 osób otrzymało z rąk Starosty Wiesławy Pawłowskiej szczególne wyróżnienia za swoją pracę. Są to:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu:
Iwona Żurawska – starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Małgorzata Łaniecka – starszy pracownik socjalny/doradca ds. osób niepełnosprawnych

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny:
Anna Nawrocka
Maria Bialik

Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu:
Justyna Plewa – starszy pracownik socjalny
Joanna Ziółkowska – starszy opiekun

Dom Pomocy Społecznej w Warzynie:
Aneta Chmielewska – kierownik działu administracyjno-gospodarczego
Mariola Krakowska – pokojowa

Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku:
Ewelina Owedyk – inspektor
Marcin Sap – rzemieślnik

Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku:
Daniela Pietralska – pokojowa
Jadwiga Smoczyńska– kucharka

Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu:
Katarzyna Bednarek – opiekun
Wioletta Wegnerowska – kucharz

Organizatorem uroczystości było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.

Zapraszamy do galerii