A A A

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji przypadającego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Alicja Aleksander wręczyła, w imieniu Starosty Wiesławy Pawłowskiej, na ręce kierowników Domów Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny listy gratulacyjne. Życzenia te otrzymali także pracownicy PCPR.
Dodatkowo 21 pracowników zostało wyróżnionych za swoją pracę:

Dom Pomocy Społecznej w Warzynie:
Wolf Beata – pracownik socjalny
Orent Irena – pokojowa
Kowalski Jacek – st.kucharz

Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu:
Budzińska Lidia – kierownik działu T-O
Sobota Katarzyna – instruktor terapii zajęciowej
Barbara Kordylas - praczka

Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku:
Ciechanowska Dorota – kierownik działu A-G
Kwiatkowska Anna – kierownik działu O-T
Jaskólska Wiesława – główna księgowa

Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu:
Geisler Beata - pielęgniarka
Woźniak Jan – rzemieślnik
Woźniak Danuta – st.pokojowa

Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku:
Dudek Józef - kierowca
Furmanek Lidia - technik fizjoterapii
Kozłowska Marzanna – kierownik działu TO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu:
Aleksandra Milewska – Specjalista pracy socjalnej
Natalia Majchrzak – specjalista pracy z rodziną
Iwona Sikorska – opiekun

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu:
Klóskowska Lidia - Starszy wychowawca
Malinowska-Taraszka Ewa – Pedagog
Alina Bykowska – koordynator Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Gniewkowie

Zapraszamy do galerii