A A A

Grupy docelowe

Osoby niepełnosprawne

 1. Wsparcie w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych.
 2. Trening umiejętności i kompetencji społecznych.
 3. Doradztwo zawodowe.
 4. Turnus rehabilitacyjny.
 5. Doradztwo specjalisty ds. osób niepełnosprawnych.
 6. Zajęcia podnoszące kluczowe kompetencje zawodowe lub umożliwienie zdobycia nowych

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie

 1. Wsparcie w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych.
 2. Trening umiejętności i kompetencji społecznych.
 3. Doradztwo zawodowe.

Uczniowie Zespołu Szkół Integracyjnych

 1. Zajęcia podnoszące kluczowe kompetencje zawodowe lub umożliwienie zdobycia nowych
 2. Wsparcie w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych.
 3. Trening umiejętności i kompetencji społecznych.
 4. Doradztwo zawodowe.

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, których problemy zagrażają bądź przyczyniły się do umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych oraz osoby stanowiące ich otoczenie

 1. Konferencja Grupy Rodzinnej.