A A A

I konwent kierowników i dyrektorów pcpr-ów

3 listopada 2011 r. w Toruniu odbył się I konwent kierowników i dyrektorów pcpr-ów województwa kujawsko-pomorskiego, w którym wzięło udział 16 przedstawicieli pcpr-ów. Powitania gości dokonał Starosta Toruński, Mirosław Graczyk, który podziękował obecnym za przybycie życząc owocnych obrad i zapraszając do konstruktywnej dyskusji.
Powołano Konwent kierowników i dyrektorów pcpr-ów województwa kujawsko-pomorskiego. Zatwierdzono Regulamin Konwentu. Dokonano wyboru Przewodniczącego konwentu, został nim jednogłośnie Rafał Walter dyrektor PCPR-u w Inowrocławiu. Zastępcą wybrana została jednogłośnie Justyna Przybyłowska dyrektor PCPR-u w Wąbrzeźnie.
W następnej części spotkania dyskutowano nad drukami i kwestionariuszami dotyczącymi ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podjęto też dyskusje dotyczącą bieżącej działalności zadań realizowanych przez pcpr-y.