A A A

Integracyjne Centrum Aktywności "Nadzieja Życia"

Caritas Gniezno

ul.ks.B. Gordona 2
88-100 Inowrocław
tel. 052/353-81-92
fax. 052/353-81-92
e-mail: ica.inowroclaw@caritas.gniezno.pl
konto bankowe: 29 1540 1056 2047 8400 1733 004


Integracyjne Centrum Aktywności jest placówką wielofunkcyjną - składa się na nią warsztat terapii zajęciowej oraz świetlica socjoterapeutyczna.
W warsztacie terapii zajęciowej prowadzone są zajęcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu Inowrocławia i okolic. W warsztatach plastycznych bierze udział 20 uczestników z lekką, umiarkowaną oraz znaczną niepełnosprawnością. Prócz zajęć w Ośrodku często organizowane są wyjazdy plenerowe na warsztaty plastyczne, teatralne, muzyczne oraz olimpiady sportowe dla osób niepełnosprawnych.
W świetlicy socjoterapeutycznej codziennie w godzinach popołudniowych prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Nauczyciele - wolontariusze pomagają podopiecznym w odrabianiu zadań domowych, prowadzone są także zajęcia psychoteraputyczne (rozmowy z psychologiem indywidualne i grupowe), a także zajęcia fizyczne na sali gimnastycznej i basenie. Dodatkowo młodzież uczestniczy w warsztatach plastycznych oraz zajęciach kulturalnych na terenie Ośrodka. Świetlica współpracuje z rodzicami, pedagogami, wychowawcami oraz pracownikami socjalnymi.Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
ul. Ks. B. Gordona 2,
88-100 Inowrocław
Tel: 52 353 81 92
Mail: oidon.inowroclaw@caritas.gniezno.pl


Ośrodek powstał dla wszystkich osób niepełnosprawnych, dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, dla organizacji pozarządowych, dla pracodawców zatrudniających lub chcących zatrudnić osoby niepełnosprawne oraz dla tych wszystkich, którzy interesują się sprawami osób niepełnosprawnych. Ośrodek prowadzi bank danych o ofertach pomocy, rehabilitacji, edukacji, zatrudnienia oraz sportu dla osób niepełnosprawnych, oferuje pomoc w tworzeniu aplikacji zawodowych, dostarcza informacji o możliwościach pomocy socjalnej, rehabilitacji i sportu. Bezpłatnie udziela porad i konsultacji osobom niepełnosprawnym, współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami oraz lokalnymi mediami.