A A A

Kobiety po mastektomii

PT „Mazowsze”
ul. Nadmorska 15/17
84-360 Łeba

Niepełnosprawność trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia samodzielną egzystencję, dlatego należy stworzyć osobom nią dotkniętą warunki umożliwiające im pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Jedną z podstawowych form rehabilitacji społecznej są turnusy rehabilitacyjne, które stanowią trwały element kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Podróż w usamodzielnienie” zorganizowało wyjazd na turnus rehabilitacyjny dla 30 osób niepełnosprawnych, w tym 10 kobiet po mastektomii. Beneficjenci ostateczni przebywali w Ośrodku „Mazowsze” w Łebie. Celem turnusu była ogólna poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej oraz wyrobienie zaradności życiowej i samoobsługi. Podczas turnusu oprócz zabiegów fizjoterapeutycznych uczestniczki miały możliwość skorzystania z:

  • zajęć integracyjno – adaptacyjnych,
  • zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  • zajęć kulturalno - oświatowych,
  • zajęć profilaktycznych.

CZAS TRWANIA TURNUSU:
11.07.2009 r. – 25.07.2009 r.