A A A

Kolejne spotkanie Grupy Wsparcia

W dniu 25.02.2016r. w PCPR w Inowrocławiu odbyło się kolejne spotkanie Grupy Wsparcia dla zawodowych rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu inowrocławskiego. Przybyłe osoby wymieniły się informacjami na temat zmian w ich rodzinach, jakie zaszły od poprzedniego spotkania i na temat dzieci jakie przebywają w tych rodzinach.
Następnie rodziny zastępcze podzieliły się własnymi codziennymi doświadczeniami związanymi z różnymi problemami z dziećmi. Rodziny również zadawały pytania na temat kwestii dofinansowania do wypoczynku letniego dzieci, a także dodatku 500 plus.
W czasie spotkania zapoznałyśmy rodziny z II częścią filmu Removed- „Remember my story”, w którym poruszona jest problematyka dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, problem adopcji jednego z rodzeństwa, sytuacji dziecka rozdzielonego z bratem i wewnętrznych rozterek bohaterki. Po filmie nastąpiła dyskusja na ten temat. Rodziny miały również na koniec spotkania możliwość wymiany doświadczeń bez udziału koordynatorów.