A A A

Konferencja podsumowująca projekt „Podróż w usamodzielnienie”


Dnia 24 listopada b.r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt systemowy „Podróż w usamodzielnienie”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W konferencji udział wzięli Starosta Powiatu Inowrocławskiego Pan Tadeusz Majewski, Wicestarosta Inowrocławski Pan Sławomir Szeliga, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, wchodzący w skład Zespołu Projektowego, uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście.
Podczas konferencji zostały przedstawione m.in. formy wsparcia skierowane do beneficjentów ostatecznych w ramach aktywnej integracji, cele szczegółowe projektu oraz rezultaty wynikające z realizacji projektu „Podróż w usamodzielnienie”. Ponadto w konferencji głos zabrali: Pani Zofia Głogowska – Dyrektor Domu Dziecka w Jaksicach, Pan Jarosław Przeperski – Dyrektor Fundacji Nadzieja dla Rodzin, Pani Barbara Prokopiuk - pracownik OWDiR w Inowrocławiu oraz Pan Henryk Kubiak – koordynator KGR, podsumowując pracę z rodziną metodą Konferencja Grupy Rodzinnej oraz beneficjenci ostateczni projektu.


Więcej w galerii