A A A

Konferencja "Problemy współczesnej rodziny"

Dnia 25 kwietnia br. w teatrze Miejskim w Inowrocławiu, odbyła się powiatowa konferencja „ Problemy współczesnej rodziny”. Organizatorem spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, Starostwo Powiatowe oraz Komenda Powiatowa Policji. Tematy poruszone podczas spotkania oraz prelegenci sprawili, że uczestnicy byli zadowoleni z formy przekazu. Widownia była poruszona treściami jakie zostały przedstawione. Konferencja była skierowana do pedagogów, psychologów, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, pieczy zastępczej oraz policjantów.
W tematykę konferencji, uczestników wprowadzili uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Jagiellonka z Inowrocławia poprzez piękny występ. Publiczność nie kryła wzruszenia, wsłuchując się w treści piosenek.
W pierwszej części konferencji rozstrzygnięty został konkurs literacki, który był ogłoszony dla uczniów szkół powiatu inowrocławskiego, pn. „Problemy współczesnej rodziny”. Napłynęło 70 wierszy, które skłaniały do refleksji, a wiele z nich bardzo wzruszało. Komisja wyłoniła 13 utworów. Ich autorzy zostali zaproszeni na konferencję z rodzicami. Laureatom gratulacje i nagrody wręczyła Starosta Inowrocławski Pani Wiesława Pawłowska, Dyrektor PCPR-u Pan Rafał Walter i Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Paweł Fajfer. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu. Z pewnością wyjątkową pamiątką dla laureatów będzie również to, że ich wiersze zostały wydane, a publikacje otrzymali wszyscy laureaci oraz uczestnicy konferencji.
Konferencję wypełniły prelekcje, wykłady i dyskusja. Uczestnicy zaznajomili się z przepisami prawnymi, przykładami zachowań i procedurami. Każdy z adresatów mógł dzięki temu przenieść na swój zawodowy grunt metody postępowania w określonych sytuacjach. Tematy, poruszone to: Wpływ sytuacji okołorozwodowej na dziecko w kontekście doświadczeń pracy Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Alienacja rodzicielska – rola Policji.Profilaktyka ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży (narkotyki, dopalacze, modele zachowania w rodzinie). Technologie cyfrowe, a zaburzenia rozwoju i edukacji dzieci. Agresywne zachowania wynikające z cyberpobudzenia. Wpływ gier komputerowych. Ryzykowne zachowania seksualne i ich psychospołeczne konsekwencje. Prelegentami byli: Pani Joanna Kuta psycholog, Pan Dominik Polsakiewicz policjant z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, koordynator Niebieskiej Karty, wykładowca w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku, Pan Mariusz Jędrzejko dr hab. profesor nadzwyczajny, dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej, Pani Agnieszka Taper socjolog, autorka artykułów naukowych i opracowań edukacyjnych, Pan Marcin Bednarczyk dr nauk społecznych, biegły sądowy, specjalista z zakresu problematyki seksualnej i prorodzinnej.
Uczestnicy konferencji oraz wykładowcy nie kryli zadowolenia ze spotkania.

Zapraszamy do galerii