A A A

Konferencja w Pałacu Prezydenckim

W Pałacu Prezydenckim w dniu 13 marca 2018 roku odbyła się konferencja pt. „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej”. Była to piąta z kolei konferencja ekspercka w ramach kampanii informacyjnej przed referendum konsultacyjnym. Dotychczasowe poświęcone były odpowiednio: samorządowi, polskiej wsi, ustrojowi państwa oraz rodzinie. Każda z debat poświęcona jest jednemu wybranemu obszarowi życia społecznego i politycznego, które ma swoje odzwierciedlenie w zapisach ustawy zasadniczej. Kwestia polityki społecznej to kolejne ważne zagadnienie. Stąd też adresatami i uczestnikami konferencji byli naukowcy zajmujący się polityką społeczną, przedstawiciele organizacji oraz instytucji działających w różnych sferach polityki społecznej. Konferencja odbyła się z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy, Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz licznego grona naukowców i słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele naszego województwa z Przewodniczącą Konwentu dyrektorów i kierowników pcpr-ów województwa kujawsko-pomorskiego Justyną Przybyłowską, dyrektor PCPR w Wąbrzeźnie, Marią Konkiewicz, kierownikiem PCPR w Mogilnie oraz Rafałem Walterem, dyrektorem PCPR w Inowrocławiu.

Zapraszamy do galerii