A A A

Konsultacje indywidualne

Kierownik OIK
Alicja Szemczak – poniedziałek – piątek 730 - 1530 p. 125

Psycholodzy
Teresa Czajkowska – poniedziałek 1600 – 1900 p. 125
Małgorzata Kamelska – wtorek 1200 - 1800 p. 126
czwartek 1200 - 1400 p. 126
Joanna Kuta - środa 1200 - 1700 p. 126
piątek 800 – 1100 p. 126

Prawnik
radca prawny - Łukasz Czajkowski - czwartek - 1400 - 1700


Grupy wsparcia z elementami psychoedukacji dla rodziców i dzieci dot. kształtowania prawidłowych postaw i relacji w rodzinie w sytuacji kryzysu p.127:
co drugi poniedziałek 1600 – 1800 (od 15.01.2018 r.)
osoby prowadzące: psycholog Sylwia Komendzińska
pedagog: Maciej Kluczyk

Grupy wsparcia dla młodzieży z problemami psycho-społecznymi p.127:
co drugi piątek 1600 – 1900 (od 12.01.2018 r.)
osoba prowadząca: pedagog, trener Maciej Kluczyk

Grupa korekcyjno-edukacyjna dla osób stosujących przemoc p. 127:
co drugi piątek od godz. 1600 – 1900 (od 19.01.2018 r.)
osoba prowadząca: pedagog, trener Marek Koliński