A A A

Konsultacje indywidualne

Kierownik OIK
Alicja Szemczak – poniedziałek – piątek 730 - 1530 p. 125

Psycholodzy
Ewa Rogóż-Adamczyk – poniedziałek 1300 – 1900
Małgorzata Walczak-Gutmańska – wtorek 1600 - 1900
czwartek 1500 - 1700
Joanna Kuta - środa 1200 - 1600
piątek 800 – 1100, 1500 - 1600


Grupy wsparcia z elementami psychoedukacji dla rodziców i dzieci dot. kształtowania prawidłowych postaw i relacji w rodzinie w sytuacji kryzysu p.127:
co drugi poniedziałek 1600 – 1800
osoby prowadzące: pedagog Emilia Głuchowska-Gąsiorowska
pedagog: Maciej Kluczyk

Grupy wsparcia dla młodzieży z problemami psycho-społecznymi
co drugi piątek 1600 – 1900
osoba prowadząca: pedagog, trener Maciej Kluczyk

Grupa korekcyjno-edukacyjna dla osób stosujących przemoc
co drugi piątek od godz. 1600 – 1900
osoba prowadząca: pedagog, trener Marek Koliński