A A A

Maseczki ochronne od Stowarzyszenia "Sport4life"

27 kwietnia 2020 r. Stowarzyszenie "Sport4life" przekazało Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu 200 maseczek ochronnych. Przyjęte maseczki zostaną przekazane jednostkom z terenu powiatu inowrocławskiego, między innymi do Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu i Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu. Za przekazane maseczki Stowarzyszeniu "Sport4life" serdecznie dziękujemy.

Przekazane maseczki

Przekazane maseczki