A A A

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

03 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1992 roku.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych pragnę przekazać wszystkim osobom niepełnosprawnym serdeczne życzenia pomyślności, wytrwałości w pokonywaniu wszelkich trudności dnia codziennego, odwagi w realizowaniu swoich marzeń i zamierzeń.
Słowa uznania kieruję również od organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, wolontariuszy i ludzi dobrej woli , którzy angażują się w pomoc osobom niepełnosprawnym, służą pomocą, dobrą radą, akceptacją i życzliwym uśmiechem. Ich działalność sprawia, że osoby te realizują się w wielu dziedzinach życia, mogą realizować swoje plany ,uczyć się i pracować.

Rafał Walter

Dyrektor PCPR w Inowrocławiu