A A A

Niezależne Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i Inwalidów

ul. N. M. Panny 14-16
88-100 Inowrocław

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Sądzie - Krajowy Rejestr Sądowy w Bydgoszczy XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000074960 dnia 17 kwietnia 1997r.


Zarząd stowarzyszenia:
  • Prezes: Jerzy Woźniak
  • V-ce prezes: Bożenia Sowińska
  • Sekretarz: Zbigniew Muszyński
  • Skarbnik-księgowa: Maria Woźniak

Zarząd Stowarzyszenia działą jako wolontariusze - nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Stowarzyszenie liczy 202 członków. Urzędujemy w Domu Kultury "Pszczółka" w każdy wtorek tygodnia o godz. 1600 do 1800. Zarazem odbywa się spotkanie naszych członków przy kawie, herbacie i słodyczach.

Opróćz tego mamy spotkania z okazji dnia kobiet, dnia inwalidy oraz każdej naszej rocznicy w miesiącu kwietniu. W grudniu mamy spotkanie opłatkowe.

Nasze Stowarzyszenie organizuje turnusy rehabilitacyjne, turnusy wypoczynkowe nad morzem, wycieczki krajoznawczo-turystyczne. Zakończenie każdego roku to 5-dniowy turnus wypoczynkowy połączony z zabawą sylwestrową nad morzem.