A A A

O projekcie

„Schematom STOP!
Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż”.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu jako lider rozpoczął realizację projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż”. Głównym celem projektu jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. W ramach realizacji zadań projektu powstały dwa zespoły:
 • Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę (PZKW), oraz
 • Mobilna Grupa Interdyscyplinarna (MGI).
Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę działający od stycznia bieżącego roku, odpowiada za opracowanie i pilotażowe wdrożenie Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy (wspólnego lokalnego katalogu działań), który ma integrować działania instytucji pomocy, integracji społecznej i rynku pracy, ujednolicić sposoby pracy z klientami w oparciu o dostępną infrastrukturę oraz opiniować Rodzinny Program Aktywizacji zawodowe, pomocy i integracji społecznej wypracowany przez MGI. PZKW jest 10-osobowym zespołem, w skład którego na mocy Porozumienia o współpracy zawartym pomiędzy Powiatem Inowrocławskim, Gminą Gniewkowo i Gminą Kruszwica, wchodzą:
 • dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu,
 • dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu,
 • kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie,
 • kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy,
 • dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu,
 • dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu,
 • przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu,
 • dwóch przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu,
 • przedstawiciel Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
Mobilna Grupa Interdyscyplinarna jest 8-osobowym zespołem działającym od lutego bieżącego roku, odpowiedzialnym za opracowanie i wdrożenie Rodzinnego Programu Aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej dla wybranych rodzin. MGI tworzą:
 • pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu,
 • pedagog Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie,
 • dwóch pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy,
 • dwóch psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu,
 • pedagog Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu,
 • doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.