A A A

O projekcie

Głównym celem projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu jest integracja społeczna prowadząca docelowo do zaktywizowania zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz osób niepełnosprawnych.

Projekt systemowy „Podróż w usamodzielnienie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany jest do osób:

 • przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych od 15 do 18 roku życia,
 • opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze od 18 do 25 roku życia,
 • zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • niepełnosprawnych od 18 do 64 roku życia, w tym z niepełnosprawnością narządu wzroku, narządu słuchu i mowy, kobiety po mastektomii oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Grupy docelowe objęte zostaną, co najmniej trzema instrumentami aktywnej integracji. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość udziału w:

 • wyjazdowych warsztatach aktywizacji młodzieży,
 • wyjazdowych warsztatach edukacyjno-terapeutycznych,
 • zajęciach psychoterapeutycznych,
 • kursach komputerowych,
 • treningu pamięci i koncentracji uwagi z elementami szybkiego czytania metodą Szkoły Pamięci Wojakowskich,
 • turnusach rehabilitacyjnych,
 • zajęciach z doradcą zawodowym

Ponadto zostanie zastosowana innowacyjna metoda Konferencja Grupy Rodzinnej wspierająca osoby i rodziny borykające się z problemami funkcjonowania społecznego. Konferencja Grupy Rodzinnej jest szansą, by rodzina podstawowa wspierana przez bliskich mogła spróbować stworzyć plan, który pozwoli na rozwiązanie trudności. Konferencja Grupy Rodzinnej jest przede wszystkim „nowym spojrzeniem” na rodzinę w systemie pomocowym. Metodę tę wpisuje się w filozofię, w której działania podejmowane na rzecz dziecka musza być jednocześnie, a często przede wszystkim, działaniami ukierunkowanym w stronę rodziny dziecka.