A A A

Oferta dla opiekunów zastępczych

Do Centrum w Inowrocławiu wpłynął mail zapraszający opiekunów zastępczych do udziału w 8 edycji Akademii Świadomego Rodzica. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą ofertą:
„Szanowni Państwo,
Piszę w imieniu Fundacji EY, która działa na rzecz dzieci, młodzieży i opiekunów z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z całej Polski (https://www.facebook.com/EY.Fundacja/ i www.ey.com/pl/fundacja). W ramach naszych działań prowadzimy ponad 20 stałych projektów czterech obszarach: wsparcia edukacyjnego, psychologicznego, finansowo – rzeczowego i promocji rodzicielstwa zastępczego.
Serdecznie zapraszam do rozesłania informacji o 8 edycji Akademii Świadomego Rodzica w Fundacji EY – nabór trwa do 5 marca .
Projekt ma na celu zapobiec wypaleniu się rodziców zastępczych w ich działaniu. Oferujemy rodzicom rodzaj przygotowania, który dedykuje się specjalistom w pracy z drugim człowiekiem ( w tym przypadku z dzieckiem z trudna własną historią).
W ramach treningu integrująco-poznawczego (treningu interpersonalnego) uczestnicy poszerzają swoją wiedzę w zakresie świadomości o sobie, efektywnego porozumiewania się i współpracy w grupie, zasad i technik zachodzących procesów grupowych. Natomiast trening umiejętności wychowawczych (trening intrapsychiczny) bazuje na założeniu, że zmiana zachowania dziecka jest możliwa dopiero po zrozumieniu przez rodzica stawianych dziecku wymagań. Skuteczność wychowania wymaga od rodzica refleksji na własnym modelem wychowawczym (w tym stylem przywiązania)oraz pogłębianie relacji z dzieckiem.
Trzecim elementem Akademii Świadomego Rodzica są zjazdy weekendowe, diagnozujące każdego członka rodziny w kontekście funkcjonowania całej rodziny z perspektywy osoby szkolącej się. Uczestnicy podczas zjazdów m.in. zapoznają się z teorią przywiązania, określają styl przywiązania swój i przyjętych dzieci, poszerzają wiedzę w zakresie edukacji seksualnej, psychopatologii, metod rozwiązywania kryzysów w związku oraz radzenie sobie z wypaleniem.
Obecnie mamy zakończone 4 edycje AŚR i jedna lada moment się zakończy, dając nam 71 absolwentów. Jedna z edycji obecnie jest kontynuowana w Krakowie.
Więcej szczegółów znajdą Państwo w ulotce, a w razie pytań proszę o kontakt: agnieszka.palka@pl.ey.cpm