A A A

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie

W dniach od 23 kwietnia do 15 maja 2013 r. przeprowadzono warsztaty z doradcą zawodowym, w którym uczestniczyła grupa kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie. Warsztaty miały na celu określenie predyspozycji zawodowych; podniesienie kwalifikacji i umiejętności społeczno-zawodowych; nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy; zdobycia umiejętności autoprezentacji, samooceny oraz określania słabych i mocnych stron; przełamywania barier na drodze do zatrudnienia; planowania działań przy poszukiwaniu pracy; sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz umiejętność prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.