A A A

Osoby niepełnosprawne

Dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „ Podróż w usamodzielnienie” zorganizowanych zostało szereg kursów podnoszących umiejętności społeczno zawodowe tych osób. Kursy te odbywają się w miesiącu październiku i listopadzie 2012 r:
Kurs komputerowy.
Kurs serwisant komputerowy.
Kurs ABC małej przedsiębiorczości.
Kurs pracownik magazynu.
Kurs księgowości komputerowej.
Kurs montera urządzeń sanitarnych.