A A A

Osoby niepełnosprawne

W miesiącu maju 2012 r. 90 osoba grupa osób niepełnosprawnych rozpoczęła „Trening umiejętności i kompetencji społecznych”.
Cała grupa została podzielona na pięć 18 osobowych podgrup, w których odbywały się warsztaty z psychologiem.
Cele główne zajęć:

  • stworzenie warunków do integracji członków grupy
  • zaznajomienie uczestników z technikami radzenia sobie ze stresem ,
  • wzmacnianie zdrowej samooceny uczestników
  • wspieranie poczucia własnej skuteczności w działaniu
  • wspieranie rozwoju umiejętności uczestników w zakresie komunikacji interpersonalnej.
Dwie grupy ukończyły już zajęcia w maju 2012 r. Kolejne grupy ukończyły zajęcia w czerwcu i lipcu 2012 r.