A A A

Osoby Niepełnosprawne

W dniach od 25 kwietnia i 30 kwietnia 2013 r. rozpoczęły się warsztaty z doradcą zawodowym, w którym uczestniczyła grupa osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zajęcia rozpoczęły dwie grupy. Cykl zajęć podzielony był na kilka spotkań. Warsztaty prowadzili doradcy zawodowi: Pani Paulina Szymańska oraz Pani Maria Stępniowska. Metody wykorzystane w czasie zajęć to: pogadanka, samodzielna praca, pokaz, inscenizacja. Zajęcia miały na celu:
  • pobudzenia poczucia własnej wartości,
  • poznanie znaczenia własnych celów,
  • pobudzenie zachowań asertywnych,
  • integracja uczestników,
  • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.
Kolejna grupa rozpocznie zajęcia w miesiącu lipcu 2013 r.