A A A

Osoby niepełnosprawne

W miesiącu lutym 2013 r. 90 osoba grupa osób niepełnosprawnych rozpoczęła „Trening umiejętności i kompetencji społecznych”.
Cała grupa została podzielona na kilka 15-18 osobowych podgrup, w których odbywały się warsztaty z psychologiem.
Cele główne zajęć:
  • stworzenie warunków do integracji członków grupy
  • zaznajomienie uczestników z technikami radzenia sobie ze stresem
  • wzmacnianie zdrowej samooceny uczestników
  • wspieranie poczucia własnej skuteczności w działaniu
  • wspieranie rozwoju umiejętności uczestników w zakresie komunikacji interpersonalnej.
Dwie grupy ukończyły już zajęcia w marcu 2013 r. Kolejne grupy kończyły zajęcia w miesiącu kwietniu i czerwcu 2013 r. Pozostałe grupy ukończą zajęcia w miesiącu wrześniu 2013 r.