A A A

Osoby opuszczające placówki i rodziny zastępcze

Ośrodek Wypoczynkowy „Neptun”
Krynica Morska
Prowadzący: Magdalena Śliwińska
Harmonogram zajęć:
  1. Integracja grupy, poznawanie siebie, gry i zabawy integracyjne.
  2. Moje wartości, bilans możliwości zawodowych, tworzenie planu działania.
  3. Komunikacja interpersonalna, asertywność.
  4. Sposoby poszukiwania pracy, tworzenie siatki kontaktów.
  5. Dokumenty aplikacyjne moją wizytówką.
  6. Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą.
CZAS TRWANIA WARSZTATÓW:
Obejmuje 25 godzin warsztatowych realizowanych w miesiącu lipiec 2013 r.