A A A

Osoby przebywające w placówkach i rodzinach zastępczych

Centrum Doskonalenia Zawodowego
ul. Solankowa 20
88-100 Inowrocław
Prowadzący: Piotr Nadrajkowski

Ogólne cele zajęć:
  • nabycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji,
  • planowanie własnego rozwoju zawodowego i osobistego,
  • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie,
  • doskonalenie umiejętności efektywnego komunikowania się,
  • wyzwolenie wewnętrznego potencjału i przełamywania barier emocjonalnych,
  • zmotywowanie do zmiany zachowań na bardziej efektywne społecznie.

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW:
Obejmuje 25 godzin warsztatowych realizowanych w miesiącu maj-czerwiec 2013 r.